Skip to main content

Cicijašiti značenje

šta znači Cicijašiti

Na latinici: Definicija i značenje reči Cicijašiti (tur.) biti cicija, tvrdičiti, škrtariti.

Reč Cicijašiti sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (тур.) бити циција, тврдичити, шкртарити.


Cicijašiti biti cicija, tvrdičiti, škrtariti....
Ciceronijanizam težnja da se piše isključivo onim latinskim jezikom kojim je pisao č...
Ciceron veliki rimski državnik, besednik i pisac ; fig. odličan besednik; c...
Cicero tip. slova, malo krupnija od garmonda, visoka 4,511 št ....
Cic pamučne platno sa šarama u boji, poreklom iz Indije....
čičerone vođa stranaca, naročito u ital. gradovima . ...
Sve reči na slovo c