Skip to main content

Cicero značenje

šta znači Cicero

Na latinici: Definicija i značenje reči Cicero (latinski Cicero)tipografija: slova, malo krupnija od garmonda, visoka 4,511 št (nazvana po tome što su prvi put upotrebljena 1467. za štampanje Ciceronovih pisama).

Reč Cicero sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. Цицеро) тип. слова, мало крупнија од гармонда, висока 4,511 шт (названа по томе што су први пут употребљена 1467. за штампање Цицеронових писама).


Cicijašiti biti cicija, tvrdičiti, škrtariti....
Ciceronijanizam težnja da se piše isključivo onim latinskim jezikom kojim je pisao č...
Ciceron veliki rimski državnik, besednik i pisac ; fig. odličan besednik; c...
Cicero tip. slova, malo krupnija od garmonda, visoka 4,511 št ....
Cic pamučne platno sa šarama u boji, poreklom iz Indije....
čičerone vođa stranaca, naročito u ital. gradovima . ...
Sve reči na slovo c