Skip to main content

Cicero značenje

šta znači Cicero

Na latinici: Definicija i značenje reči Cicero (latinski Cicero)tipografija: slova, malo krupnija od garmonda, visoka 4,511 št (nazvana po tome što su prvi put upotrebljena 1467. za štampanje Ciceronovih pisama).

Reč Cicero napisana unazad: cicero i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. Цицеро) тип. слова, мало крупнија од гармонда, висока 4,511 шт (названа по томе што су први пут употребљена 1467. за штампање Цицеронових писама).

Slično: 
Cicijašiti biti cicija, tvrdičiti, škrtariti....
Ciceronijanizam težnja da se piše isključivo onim latinskim jezikom kojim je pisao č...
Ciceron veliki rimski državnik, besednik i pisac ; fig. odličan besednik; c...
Cicero tip. slova, malo krupnija od garmonda, visoka 4,511 št ....
Cic pamučne platno sa šarama u boji, poreklom iz Indije....
čičerone vođa stranaca, naročito u ital. gradovima . ...
Sve reči na slovo c