Skip to main content

Cic značenje

šta znači Cic

Na latinici: Definicija i značenje reči Cic (nem. Zitz) pamučne platno sa šarama u boji, poreklom iz Indije.

Reč Cic sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (нем. Зитз) памучне платно са шарама у боји, пореклом из Индије.


Cicijašiti biti cicija, tvrdičiti, škrtariti....
Ciceronijanizam težnja da se piše isključivo onim latinskim jezikom kojim je pisao č...
Ciceron veliki rimski državnik, besednik i pisac ; fig. odličan besednik; c...
Cicero tip. slova, malo krupnija od garmonda, visoka 4,511 št ....
Cic pamučne platno sa šarama u boji, poreklom iz Indije....
čičerone vođa stranaca, naročito u ital. gradovima . ...
Sve reči na slovo c