Skip to main content

čilat značenje

šta znači čilat

Na latinici: Definicija i značenje reči čilat (tur. gil at, mađ. csillas) konj sive dlake, pegav, šaren konj.

Reč čilat sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. гил ат, мађ. цсиллас) коњ сиве длаке, пегав, шарен коњ.


Cilj Cilj je Imenica koja svrhu kretanja ili delovanja. Takođe, cilj može o...
Cilindričan u obliku valjka, valjkast, obličast. ...
Cilindar kom. 1. valjak, obli-ca; 2. visok paradni muški šešir od crne svile...
Cilije pl. trepavice; zool. dlake kod protozoa koje im služe kao organi za ...
Cilijaran trepavični; treplat, koji ima treplje, s trepljama....
ćilit katanac, lokot....
Sve reči na slovo c