Skip to main content

Cilindar značenje

Šta znači Cilindar

Na latinici: Definicija i značenje reči Cilindar (od grčke reči: kylindros) kom. 1. valjak, obli-ca; 2. visok paradni muški šešir od crne svile u obliku valjka; 3. duga i okrugla staklena cev, staklo (na lampama); 4. valjkast zapinjač (u časovniku); 5. stublina (kod parne mašine).

Reč Cilindar napisana unazad: radnilic

Cilindar se sastoji od 8 slova.

Šta je Cilindar

На Ћирилици: (грч. кyлиндрос) ком. 1. ваљак, обли-ца; 2. висок парадни мушки шешир од црне свиле у облику ваљка; 3. дуга и округла стаклена цев, стакло (на лампама); 4. ваљкаст запињач (у часовнику); 5. стублина (код парне машине).

Slično: 
Cilindričan u obliku valjka, valjkast, obličast. ...
Cilindar kom. 1. valjak, obli-ca; 2. visok paradni muški šešir od crne svile...
Cilije pl. trepavice; zool. dlake kod protozoa koje im služe kao organi za ...
Cilijaran trepavični; treplat, koji ima treplje, s trepljama....
ćilit katanac, lokot....
ćilim zastirač, šarenica, za podove i zidove, sag, tepih; vrsta kecelje. ...
Sve reči na slovo c