Skip to main content

Cilindričan značenje

šta znači Cilindričan

Na latinici: Definicija i značenje reči Cilindričan (od grčke reči: kylindros valjak, oblica) u obliku valjka, valjkast, obličast.

Reč Cilindričan sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. кyлиндрос ваљак, облица) у облику ваљка, ваљкаст, обличаст.


Cilj Cilj je Imenica koja svrhu kretanja ili delovanja. Takođe, cilj može o...
Cilindričan u obliku valjka, valjkast, obličast. ...
Cilindar kom. 1. valjak, obli-ca; 2. visok paradni muški šešir od crne svile...
Cilije pl. trepavice; zool. dlake kod protozoa koje im služe kao organi za ...
Cilijaran trepavični; treplat, koji ima treplje, s trepljama....
ćilit katanac, lokot....
Sve reči na slovo c