Skip to main content

ćilit značenje

šta znači ćilit

Na latinici: Definicija i značenje reči ćilit (od grčke reči: chleidos ključ,od turske reči: kilit brava) katanac, lokot.

Reč ćilit sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. цхлеидос кључ, тур. килит брава) катанац, локот.


Cilj Cilj je Imenica koja svrhu kretanja ili delovanja. Takođe, cilj može o...
Cilindričan u obliku valjka, valjkast, obličast. ...
Cilindar kom. 1. valjak, obli-ca; 2. visok paradni muški šešir od crne svile...
Cilije pl. trepavice; zool. dlake kod protozoa koje im služe kao organi za ...
Cilijaran trepavični; treplat, koji ima treplje, s trepljama....
ćilit katanac, lokot....
Sve reči na slovo c