Skip to main content

Cilijaran značenje

šta znači Cilijaran

Na latinici: Definicija i značenje reči Cilijaran (od latinske reči: ciliaris) trepavični; treplat, koji ima treplje, s trepljama.

Reč Cilijaran sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. цилиарис) трепавични; треплат, који има трепље, с трепљама.


Cilj Cilj je Imenica koja svrhu kretanja ili delovanja. Takođe, cilj može o...
Cilindričan u obliku valjka, valjkast, obličast. ...
Cilindar kom. 1. valjak, obli-ca; 2. visok paradni muški šešir od crne svile...
Cilije pl. trepavice; zool. dlake kod protozoa koje im služe kao organi za ...
Cilijaran trepavični; treplat, koji ima treplje, s trepljama....
ćilit katanac, lokot....
Sve reči na slovo c