Skip to main content

Cilijaran značenje

Šta znači Cilijaran

Na latinici: Definicija i značenje reči Cilijaran (od latinske reči: ciliaris) trepavični; treplat, koji ima treplje, s trepljama.

Reč Cilijaran napisana unazad: narajilic

Cilijaran se sastoji od 9 slova.

Šta je Cilijaran

На Ћирилици: (нлат. цилиарис) трепавични; треплат, који има трепље, с трепљама.

Slično: 
Cilindričan u obliku valjka, valjkast, obličast. ...
Cilindar kom. 1. valjak, obli-ca; 2. visok paradni muški šešir od crne svile...
Cilije pl. trepavice; zool. dlake kod protozoa koje im služe kao organi za ...
Cilijaran trepavični; treplat, koji ima treplje, s trepljama....
ćilit katanac, lokot....
ćilim zastirač, šarenica, za podove i zidove, sag, tepih; vrsta kecelje. ...
Sve reči na slovo c