Skip to main content

ćiler značenje

šta znači ćiler

Na latinici: Definicija i značenje reči ćiler (latinski cella ostava, soba za ostavu,od nemačke reči: Keller) soba za ostavu, klet, vajat.

Reč ćiler sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. целла остава, соба за оставу, нем. Келлер) соба за оставу, клет, вајат.


Cilindričan u obliku valjka, valjkast, obličast. ...
Cilindar kom. 1. valjak, obli-ca; 2. visok paradni muški šešir od crne svile...
Cilije pl. trepavice; zool. dlake kod protozoa koje im služe kao organi za ...
Cilijaran trepavični; treplat, koji ima treplje, s trepljama....
ćilit katanac, lokot....
ćilim zastirač, šarenica, za podove i zidove, sag, tepih; vrsta kecelje. ...
Sve reči na slovo c