Skip to main content

ćilibar značenje

šta znači ćilibar

Na latinici: Definicija i značenje reči ćilibar (tur. kehruba, kehlibar, pere. kahruba ono što privlači slamu) fosil-na smola koja potiče od četinare, jantar.

Reč ćilibar sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (тур. кехруба, кехлибар, пере. кахруба оно што привлачи сламу) фосил-на смола која потиче од четинаре, јантар.


Cilj Cilj je Imenica koja svrhu kretanja ili delovanja. Takođe, cilj može o...
Cilindričan u obliku valjka, valjkast, obličast. ...
Cilindar kom. 1. valjak, obli-ca; 2. visok paradni muški šešir od crne svile...
Cilije pl. trepavice; zool. dlake kod protozoa koje im služe kao organi za ...
Cilijaran trepavični; treplat, koji ima treplje, s trepljama....
ćilit katanac, lokot....
Sve reči na slovo c