Skip to main content

ćilim značenje

šta znači ćilim

Na latinici: Definicija i značenje reči ćilim (pere. kilim,od turske reči: kilim) zastirač, šarenica, za podove i zidove, sag, tepih; vrsta kecelje.

Reč ćilim sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (пере. килим, тур. килим) застирач, шареница, за подове и зидове, саг, тепих; врста кецеље.


Cilj Cilj je Imenica koja svrhu kretanja ili delovanja. Takođe, cilj može o...
Cilindričan u obliku valjka, valjkast, obličast. ...
Cilindar kom. 1. valjak, obli-ca; 2. visok paradni muški šešir od crne svile...
Cilije pl. trepavice; zool. dlake kod protozoa koje im služe kao organi za ...
Cilijaran trepavični; treplat, koji ima treplje, s trepljama....
ćilit katanac, lokot....
Sve reči na slovo c