Skip to main content

Ciragra značenje

šta znači Ciragra

Na latinici: Definicija i značenje reči Ciragra (latinski cirrus kovrča, uvojak, od grčke reči: agra plen)medicina: poljačka kika (bolest u krajevima oko Vis le).

Reč Ciragra sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. циррус коврча, увојак, грч. агра плен) мед. пољачка кика (болест у крајевима око Вис ле).


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c