Skip to main content

Cirusi značenje

šta znači Cirusi

Na latinici: Definicija i značenje reči Cirusi (latinski cirrus kovrča, uvojak) pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih iglica, potpuno beli; na lepom vremenu, ako barometar pada, nagoveštavaju skoru kišu

Reč Cirusi sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. циррус коврча, увојак) пл. метеор. овча вуна, паперјасте облаци, састављени од ледених иглица, потпуно бели; на лепом времену, ако барометар пада, наговештавају скору кишу


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c