Skip to main content

Cirpinus značenje

šta znači Cirpinus

Na latinici: Definicija i značenje reči Cirpinus (latinski circinus šestar)medicina: osip, lišaj oko pojasa.

Reč Cirpinus sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. цирцинус шестар) мед. осип, лишај око појаса.


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c