Skip to main content

Cirokumulusi značenje

šta znači Cirokumulusi

Na latinici: Definicija i značenje reči Cirokumulusi (latinski cirrocumulus) pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizovima ili kao stada belih ovaca.

Reč Cirokumulusi sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. цирроцумулус) пл. метеор. облаци које сачињавају слојеви снежних лоптица, у низовима или као стада белих оваца.


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c