Skip to main content

Cirozan značenje

šta znači Cirozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Cirozan (latinski cirrus kovrčava kosa, uvojak, od latinske reči: cirrossus) kovrčast.

Reč Cirozan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. циррус коврчава коса, увојак, нлат. цирроссус) коврчаст.


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c