Skip to main content

čirak značenje

šta znači čirak

Na latinici: Definicija i značenje reči čirak (pere. Mrag,od turske reči: cirak) 1. svećnjak; 2. sluga, šegrt.

Reč čirak sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (пере. Мраг, тур. цирак) 1. свећњак; 2. слуга, шегрт.


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c