Skip to main content

Ciriforman značenje

šta znači Ciriforman

Na latinici: Definicija i značenje reči Ciriforman (od latinske reči: cirriformis) kovrčast.

Reč Ciriforman sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. цирриформис) коврчаст.


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c