Skip to main content

ćiriš značenje

Šta znači ćiriš

Na latinici: Definicija i značenje reči ćiriš (tur. ciris) .obućarski lepak.

Reč ćiriš napisana unazad: širić

ćiriš se sastoji od 5 slova.

Šta je ćiriš

На Ћирилици: (тур. цирис) .обућарски лепак.

Slično: 
Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo cj