Skip to main content

ćiriš značenje

šta znači ćiriš

Na latinici: Definicija i značenje reči ćiriš (tur. ciris) .obućarski lepak.

Reč ćiriš sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. цирис) .обућарски лепак.


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c