Skip to main content

Cirkator značenje

šta znači Cirkator

Na latinici: Definicija i značenje reči Cirkator (od latinske reči: circator) onaj koji obilazi i nadzire katoličke manastire.

Reč Cirkator sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. цирцатор) онај који обилази и надзире католичке манастире.


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c