Skip to main content

Cirkl značenje

šta znači Cirkl

Na latinici: Definicija i značenje reči Cirkl (latinski circulus) 1. krug, kružnica; 2. šestar (sprava za opisivanje kruga, me-renje odstojanja itd.); 3. krug, društvo.

Reč Cirkl sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. цирцулус) 1. круг, кружница; 2. шестар (справа за описивање круга, ме-рење одстојања итд.); 3. круг, друштво.


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c