Skip to main content

Cirkle značenje

Šta znači Cirkle

Na latinici: Definicija i značenje reči Cirkle (latinski circulus krug) naprave potrebne za geometrijsko crtanje, npr. za crtanje u nacrtnoj geometriji.

Reč Cirkle napisana unazad: elkric

Cirkle se sastoji od 6 slova.

Šta je Cirkle

На Ћирилици: (лат. цирцулус круг) направе потребне за геометријско цртање, нпр. за цртање у нацртној геометрији.

Slično: 
Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c