Skip to main content

Cirkon značenje

šta znači Cirkon

Na latinici: Definicija i značenje reči Cirkon (pere.)Minerali: dragi kamen, jedinjenje cirkonovog oksida i silicijeve kiseline, dosta čvrst, boje jasno žute ili crvenkasto mrke.

Reč Cirkon sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (пере.) мин. драги камен, једињење цирконовог оксида и силицијеве киселине, доста чврст, боје јасно жуте или црвенкасто мрке.


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c