Skip to main content

Cirkonij(um) značenje

šta znači Cirkonij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Cirkonij(um) (pere.)hemija: elemenat, redak metal, nalazi se u mineralu cirkonu (po čemu je dobio ime), atomska masa 91,22, redni broj 40, znak Zr.

Reč Cirkonij(um) sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (пере.) хем. елеменат, редак метал, налази се у минералу циркону (по чему је добио име), атомска маса 91,22, редни број 40, знак Зр.


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c