Skip to main content

Cirkulacioni organi značenje

šta znači Cirkulacioni organi

Na latinici: Definicija i značenje reči Cirkulacioni organi alatinski krvni sudovi, sistem krvnih sudova.

Reč Cirkulacioni organi napisana unazad: cirkulacioni organi i sastoji se od 19 slova.

На Ћирилици: алат. крвни судови, систем крвних судова.

Slično: 
Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c