Skip to main content

Cirkulacioni papiri značenje

šta znači Cirkulacioni papiri

Na latinici: Definicija i značenje reči Cirkulacioni papiri trg. menice, kreditna pisma i sl. (kao zamena gotovog novca za izvesno vreme i bez sigurne podloge koja bi jamčila njihovu isplatu).

Reč Cirkulacioni papiri sastoji se od 19 slova.

На Ћирилици: трг. менице, кредитна писма и сл. (као замена готовог новца за извесно време и без сигурне подлоге која би јамчила њихову исплату).


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c