Skip to main content

Cirkular značenje

šta znači Cirkular

Na latinici: Definicija i značenje reči Cirkular (od latinske reči: circulare) 1. zvanično pismo koje se šalje većem broju lica i ustanova sa istom sadržinom; okružnica, raspis; 2.tehnika: beskrajna, kružna testera.

Reč Cirkular sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. цирцуларе) 1. званично писмо које се шаље већем броју лица и установа са истом садржином; окружница, распис; 2. тех. бескрајна, кружна тестера.


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c