Skip to main content

Cirkularan značenje

šta znači Cirkularan

Na latinici: Definicija i značenje reči Cirkularan (latinski circularis) kružni, u obliku kruga, koji se okreće u krugu; koji ima karakter cirkulara 1.

Reč Cirkularan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. цирцуларис) кружни, у облику круга, који се окреће у кругу; који има карактер циркулара 1.


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c