Skip to main content

Cirkulisati značenje

šta znači Cirkulisati

Na latinici: Definicija i značenje reči Cirkulisati (latinski cirkulare) 1. kružiti, teći, opticati; 2. ići od ruke do ruke, biti u opticaju, biti u tečaju; 3. kolati, prenositi se (glas); 4.hemija: ponovo destilo-vati.

Reč Cirkulisati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. циркуларе) 1. кружити, тећи, оптицати; 2. ићи од руке до руке, бити у оптицају, бити у течају; 3. колати, преносити се (глас); 4. хем. поново дестило-вати.


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c