Skip to main content

Cirkulus major značenje

šta znači Cirkulus major

Na latinici: Definicija i značenje reči Cirkulus major (latinski circulus maior)daziologija: veliki opticaj krvi (kroz celo telo).

Reč Cirkulus major sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. цирцулус маиор) физиол. велики оптицај крви (кроз цело тело).


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c