Skip to main content

Cirkulus miner značenje

šta znači Cirkulus miner

Na latinici: Definicija i značenje reči Cirkulus miner (latinski circulus minor)daziologija: manji opticaj krvi (kroz pluća).

Reč Cirkulus miner sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. цирцулус минор) физиол. мањи оптицај крви (кроз плућа).


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c