Skip to main content

Cirkulus značenje

šta znači Cirkulus

Na latinici: Definicija i značenje reči Cirkulus (latinski circnlus) krug, kružnica, kružna linija, kružna putanja.

Reč Cirkulus sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. цирцнлус) круг, кружница, кружна линија, кружна путања.


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c