Skip to main content

Cirkum značenje

šta znači Cirkum

Na latinici: Definicija i značenje reči Cirkum (latinski circum) preda, oko, okolo, unaokolo (u mnogim složenicama).

Reč Cirkum sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. цирцум) преда, око, около, унаоколо (у многим сложеницама).


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c