Skip to main content

Cirkumfleks značenje

šta znači Cirkumfleks

Na latinici: Definicija i značenje reči Cirkumfleks (latinski circumflexus)gramatika: izvije-ni akcenat.

Reč Cirkumfleks sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. цирцумфлеxус) грам. извије-ни акценат.


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c