Skip to main content

Cirkumgestacija značenje

šta znači Cirkumgestacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Cirkumgestacija (od latinske reči: circumgestatio nošenje okolo) u katoličkoj crkvi: obno-šenje hostiju u monstranci;isto znači i mon-stranca.

Reč Cirkumgestacija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (нлат. цирцумгестатио ношење около) у католичкој цркви: обно-шење хостију у монстранци; уп. мон-странца.


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c