Skip to main content

Cirkumgiracija značenje

šta znači Cirkumgiracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Cirkumgiracija (latinski circum, gyrus krug) viju ganje; ned. vrtoglavica.

Reč Cirkumgiracija sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. цирцум, гyрус круг) вију гање; нед. вртоглавица.


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c