Skip to main content

Cirkumskripcija značenje

šta znači Cirkumskripcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Cirkumskripcija (latinski circumscriptio) opisivanje; ograničavanje, zatvaranje u određene granice; retorika: opisivanje rečima, građenje perioda.

Reč Cirkumskripcija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. цирцумсцриптио) описивање; ограничавање, затварање у одређене границе; рет. описивање речима, грађење периода.


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c