Skip to main content

Cirkumskripciona bula značenje

šta znači Cirkumskripciona bula

Na latinici: Definicija i značenje reči Cirkumskripciona bula papska bula kojoj je cilj uređivanje prilika katoličke crkve u nekatoličkim zemljama.

Reč Cirkumskripciona bula sastoji se od 21 slova.

На Ћирилици: папска була којој је циљ уређивање прилика католичке цркве у некатоличким земљама.


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c