Skip to main content

Ciroza značenje

šta znači Ciroza

Na latinici: Definicija i značenje reči Ciroza (od grčke reči: cirrh6s žut, boje limuna)medicina: ciroza jetre oboljenje praćeno umnožavanjem vezivnog tkiva u jetri, koje očvrsne i pokazuje jaku žućkastu boju (posledica hroničnog alkoholizma, sifilisa i dr.).

Reč Ciroza sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. циррх6с жут, боје лимуна) мед. цироза јетре обољење праћено умножавањем везивног ткива у јетри, које очврсне и показује јаку жућкасту боју (последица хроничног алкохолизма, сифилиса и др.).


Cirpinus med. osip, lišaj oko pojasa....
Circenzijske igre cirkuske igre kod Rimljana: gladijatorske borbe, borbe sa životinja...
Cirusi pl. meteor. ovča vuna, paperjaste oblaci, sastavljeni od ledenih ig...
Cirostratusi pl. meteor. oblaci u vidu tankog, beličastog i prozračnog vela....
Cirokumulusi pl. meteor. oblaci koje sačinjavaju slojevi snežnih loptica, u nizo...
Cirozan kovrčast....
Sve reči na slovo c