Skip to main content

Citacija značenje

šta znači Citacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Citacija (od latinske reči: citatio) izvođenje, navod (citata); prav. poziv pred sud.

Reč Citacija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. цитатио) извођење, навод (цитата); прав. позив пред суд.


Citron bot. limun . citronat ...
Citrat hen. so limunske kiseline. ...
Citra muz. veoma stari instru-ment sa žicama na kome se proizvode tonovi ...
Citotoksičan med. koji uništava ćelije; citotoksična moć svojstvo imunih krvnih ...
Citoplazma bot. providna sluzava tečnost koja struji u ćeliji, jedna od najva...
Citoliza biol. rastvaranje ćelija usled hemij-skih, radioaktivnih i dr. utic...
Sve reči na slovo c