Skip to main content

Citron značenje

šta znači Citron

Na latinici: Definicija i značenje reči Citron (od grčke reči: kftron, latinski citrus)botanika: limun (drvo i plod). citronat

Reč Citron sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. кфтрон, лат. цитрус) бот. лимун (дрво и плод). цитронат


Citron bot. limun . citronat ...
Citrat hen. so limunske kiseline. ...
Citra muz. veoma stari instru-ment sa žicama na kome se proizvode tonovi ...
Citotoksičan med. koji uništava ćelije; citotoksična moć svojstvo imunih krvnih ...
Citoplazma bot. providna sluzava tečnost koja struji u ćeliji, jedna od najva...
Citoliza biol. rastvaranje ćelija usled hemij-skih, radioaktivnih i dr. utic...
Sve reči na slovo c