Skip to main content

Citra značenje

šta znači Citra

Na latinici: Definicija i značenje reči Citra (od grčke reči: kithdra) muz. veoma stari instru-ment sa žicama na kome se proizvode tonovi metalnim prstenom.

Reč Citra sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. китхдра) муз. веома стари инстру-мент са жицама на коме се производе тонови металним прстеном.


Citron bot. limun . citronat ...
Citrat hen. so limunske kiseline. ...
Citra muz. veoma stari instru-ment sa žicama na kome se proizvode tonovi ...
Citotoksičan med. koji uništava ćelije; citotoksična moć svojstvo imunih krvnih ...
Citoplazma bot. providna sluzava tečnost koja struji u ćeliji, jedna od najva...
Citoliza biol. rastvaranje ćelija usled hemij-skih, radioaktivnih i dr. utic...
Sve reči na slovo c