Skip to main content

Citrat značenje

šta znači Citrat

Na latinici: Definicija i značenje reči Citrat (od grčke reči: kitron, latinski citrus limun) hen. so limunske kiseline.

Reč Citrat sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. китрон, лат. цитрус лимун) хен. со лимунске киселине.


Citron bot. limun . citronat ...
Citrat hen. so limunske kiseline. ...
Citra muz. veoma stari instru-ment sa žicama na kome se proizvode tonovi ...
Citotoksičan med. koji uništava ćelije; citotoksična moć svojstvo imunih krvnih ...
Citoplazma bot. providna sluzava tečnost koja struji u ćeliji, jedna od najva...
Citoliza biol. rastvaranje ćelija usled hemij-skih, radioaktivnih i dr. utic...
Sve reči na slovo c