Skip to main content

Citotoksičan značenje

šta znači Citotoksičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Citotoksičan (od grčke reči: kytos, toxikds otrovan)medicina: koji uništava ćelije; citotoksična moć svojstvo imunih krvnih seruma da uništavaju ćelije (eritrocite, leukoci-te i dr.).

Reč Citotoksičan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. кyтос, тоxикдс отрован) мед. који уништава ћелије; цитотоксична моћ својство имуних крвних серума да уништавају ћелије (еритроците, леукоци-те и др.).


Citron bot. limun . citronat ...
Citrat hen. so limunske kiseline. ...
Citra muz. veoma stari instru-ment sa žicama na kome se proizvode tonovi ...
Citotoksičan med. koji uništava ćelije; citotoksična moć svojstvo imunih krvnih ...
Citoplazma bot. providna sluzava tečnost koja struji u ćeliji, jedna od najva...
Citoliza biol. rastvaranje ćelija usled hemij-skih, radioaktivnih i dr. utic...
Sve reči na slovo c