Skip to main content

Citadela značenje

šta znači Citadela

Na latinici: Definicija i značenje reči Citadela (ital. cittadella) fort. mala tvrđava koja se nalazi u većoj i služi kao glavna utvrđena tačka celokupnog utvrđenja; tvrđava za odbranu varoši.

Reč Citadela sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. циттаделла) форт. мала тврђава која се налази у већој и служи као главна утврђена тачка целокупног утврђења; тврђава за одбрану вароши.


Citron bot. limun . citronat ...
Citrat hen. so limunske kiseline. ...
Citra muz. veoma stari instru-ment sa žicama na kome se proizvode tonovi ...
Citotoksičan med. koji uništava ćelije; citotoksična moć svojstvo imunih krvnih ...
Citoplazma bot. providna sluzava tečnost koja struji u ćeliji, jedna od najva...
Citoliza biol. rastvaranje ćelija usled hemij-skih, radioaktivnih i dr. utic...
Sve reči na slovo c