Skip to main content

čitadina značenje

šta znači čitadina

Na latinici: Definicija i značenje reči čitadina (ital. citta, cittadina) građanka.

Reč čitadina sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. цитта, циттадина) грађанка.


Citron bot. limun . citronat ...
Citrat hen. so limunske kiseline. ...
Citra muz. veoma stari instru-ment sa žicama na kome se proizvode tonovi ...
Citotoksičan med. koji uništava ćelije; citotoksična moć svojstvo imunih krvnih ...
Citoplazma bot. providna sluzava tečnost koja struji u ćeliji, jedna od najva...
Citoliza biol. rastvaranje ćelija usled hemij-skih, radioaktivnih i dr. utic...
Sve reči na slovo c