Skip to main content

Citator značenje

šta znači Citator

Na latinici: Definicija i značenje reči Citator (od latinske reči: citator) 1.pravo: onaj koji poziva sudu, pozivar; 2. navodilac citata.

Reč Citator sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (нлат. цитатор) 1. прав. онај који позива суду, позивар; 2. наводилац цитата.


Citron bot. limun . citronat ...
Citrat hen. so limunske kiseline. ...
Citra muz. veoma stari instru-ment sa žicama na kome se proizvode tonovi ...
Citotoksičan med. koji uništava ćelije; citotoksična moć svojstvo imunih krvnih ...
Citoplazma bot. providna sluzava tečnost koja struji u ćeliji, jedna od najva...
Citoliza biol. rastvaranje ćelija usled hemij-skih, radioaktivnih i dr. utic...
Sve reči na slovo c