Skip to main content

Citirati značenje

šta znači Citirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Citirati (od latinske reči: citare) 1.pravo: pozvati pred sud; 2. doslovno, tačno navesti čije reči ili mesto iz nekog dela.

Reč Citirati sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. цитаре) 1. прав. позвати пред суд; 2. дословно, тачно навести чије речи или место из неког дела.


Citron bot. limun . citronat ...
Citrat hen. so limunske kiseline. ...
Citra muz. veoma stari instru-ment sa žicama na kome se proizvode tonovi ...
Citotoksičan med. koji uništava ćelije; citotoksična moć svojstvo imunih krvnih ...
Citoplazma bot. providna sluzava tečnost koja struji u ćeliji, jedna od najva...
Citoliza biol. rastvaranje ćelija usled hemij-skih, radioaktivnih i dr. utic...
Sve reči na slovo c