Skip to main content

čitluk značenje

šta znači čitluk

Na latinici: Definicija i značenje reči čitluk (pers.-tur. ciflik, ciftlUk) poljsko imanje, vrsta feudalnog poseda koji obrađuje gospodar sam ili preko čifčije; čiftlik.

Reč čitluk sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (перс.-тур. цифлик, цифтлУк) пољско имање, врста феудалног поседа који обрађује господар сам или преко чифчије; чифтлик.


Citron bot. limun . citronat ...
Citrat hen. so limunske kiseline. ...
Citra muz. veoma stari instru-ment sa žicama na kome se proizvode tonovi ...
Citotoksičan med. koji uništava ćelije; citotoksična moć svojstvo imunih krvnih ...
Citoplazma bot. providna sluzava tečnost koja struji u ćeliji, jedna od najva...
Citoliza biol. rastvaranje ćelija usled hemij-skih, radioaktivnih i dr. utic...
Sve reči na slovo c