Skip to main content

Citodijagnostika značenje

šta znači Citodijagnostika

Na latinici: Definicija i značenje reči Citodijagnostika (od grčke reči: kytos ćelija, dia skroz, gnosis poznavanje)medicina: raspoznavanje pomoću ćelija.

Reč Citodijagnostika sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (грч. кyтос ћелија, диа скроз, гносис познавање) мед. распознавање помоћу ћелија.


Citron bot. limun . citronat ...
Citrat hen. so limunske kiseline. ...
Citra muz. veoma stari instru-ment sa žicama na kome se proizvode tonovi ...
Citotoksičan med. koji uništava ćelije; citotoksična moć svojstvo imunih krvnih ...
Citoplazma bot. providna sluzava tečnost koja struji u ćeliji, jedna od najva...
Citoliza biol. rastvaranje ćelija usled hemij-skih, radioaktivnih i dr. utic...
Sve reči na slovo c